Rasestandard

Gruppe: 2

FCI rasenr: 61

FCI dato: 29.10.200

3

ST. BERNHARDSHUND

Nordisk Kennel Union

Dansk Kennel Klub

Hundaræktarfélag Ìslands

Norsk Kennel Klub

Svenska Kennelklubben

Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben

Norsk Kennel Klub 2

GRUPPE:

2

FCIs RASENR.:

61

Original 29.10.2003

Utg. 21.01.2004 D

RASEBESKRIVELSE FOR

ST. BERNHARDSHUND

(Bernhardiner)

Opprinnelsesland:

Sveits

Helhetsinntrykk

Det finnes to varianter av St. Bernhardshunden: Korthåret

(stockhaar) og

langhåret . Begge variantene er av betydelig

størrelse og med et imponerende helhetsinntrykk. De har en

harmonisk, kraftig, stram og muskuløs kropp med et

imponerende hode og oppmerksomt uttrykk.

Viktige

proporsjoner:

Mankehøyde:kroppslengde (målt fra skulderledd til

sittebensknuten) = 9:10.

Ønskede proporsjoner mellom skulderhøyde og brystdybde

sees av følgende skisse:

Hodets totale lengde litt mer enn 1/3 av mankehøyden.

Snutedybde (målt ved snuteansatsen):snutelengde =

nesten 2 : 1.

Snutepartiet litt lengre en 1/3 av hodelengden.

Adferd/

temperament:

Vennlig vesen, rolig til livlig temperament, vaktsom.

Hode:

Kraftig, imponerende og meget uttrykksfullt.

Skalle:

Kraftig og bred, sett i profil og forfra lett velvet. Når

oppmerksom danner øreanatsen og skalletoppen en rett linje

som fra siden går over i en myk runding til de kraftig utviklede

Norsk Kennel Klub 3

høye kinnpartiene; fallende bratt mot snutepartiet.

Nakkeknølen kun moderat markert, de øverste øyenbrynsbuer

sterkt utviklet. Pannefuren, som begynner ved stoppen,

fortsetter til midten av skallepartiet. Pannehuden danner lette

rynker over øynene som blir tettere mot pannefuren. Når

hunden er oppmerksom er de moderat synlige, for øvrig ikke

påfallende.

Stopp:

Meget utpreget.

Ansiktsregion:

Nesebrusk: Sort. Bred og kantet med godt åpne nesebor.

Snuteparti: Regelmessig bredt. Rett neserygg med lett lengdefure.

Lepper: Sorte lepperender. Overkjevens lepper kraftig utviklet, faste

og ikke for overhengende, og danner fram mot nesen en bred

bue. Synlige munnviker.

Kjever/tenner: Kraftige, brede og like lange kjever. Godt utviklet regelmessig

sakse- eller tangbitt. Omvendt saksebitt er tillatt. Komplett

tannsett. Manglende P1 og M3 tolereres.

Øyne: Middels store, mørk brune til nøttebrune, moderat

dyptliggende med et vennlig uttrykk. Øyelokksrendene fullstendig

pigmenterte. Naturlig fast øyelokksavslutning

tilstrebes; en liten fold med lite synlig blinkhinne ved nedre

øyelokk og liten fold ved øvre øyelokk er tillatt.

Ører: Middels store, høyt og bredt ansatt. Ørebrusken kraftig

utviklet. Smidige ørelapper, trekantede med avrundet spiss.

Den bakerste kant lett utstående, mens den forreste ligger

inn til kinnet.

Hals:

Kraftig og tilstrekkelig lang, moderat løs strupe- og halshud.

Forlemmer:

Helhetsinntrykk: Sett forfra rette og parallelle. Moderat bred forbensstilling.

Skulder: Skråstilt, muskuløs og godt tilliggende.

Overarm: Lengre enn skulderbladet. Vinkelen mellom skulderbladet og

overarmen må ikke være for åpen.

Albue: Tilliggende.

Underarm: Rett, kraftig benstamme, tørr muskulatur.

Norsk Kennel Klub 4

Mellomhånd: Sett forfra stilt loddrett, sett fra siden lett skråstilt.

Poter: Brede, godt sluttede med kraftige og godt hvelvede tær.

Kropp:

Imponerende og kraftig helhetsinntrykk, harmonisk og

muskuløs.

Overlinje: Godt utpreget manke, rett overlinje fra manke til lend.

Rygg: Bred, kraftig og fast.

Kryss: Lett avfallende, som går harmonisk over i haleroten.

Bryst: Moderat dyp brystkasse med godt buede ribben, men ikke

tønneformet. Ikke dypere enn til albuene.

Underlinje/buk: Lett opptrukket buk.

Hale:

Bred og kraftig ansats. Halen lang og tung, siste halevirvel

rekker minst til haseleddet. I ro bæres halen rett

nedhengende eller med den nederste tredjedelen krummet

lett oppover. Er hunden opphisset, bæres halen høyere.

Baklemmer:

Helhetsinntrykk: Moderat vinklede og muskuløse, sett bakfra parallelle, ikke

trang benstilling.

Lår: Kraftige, muskuløse og brede.

Knær: Godt vinklet, verken dreid ut- eller innover.

Underlår: Skråstilte og temmelig lange.

Haser: Lett vinklete og faste.

Mellomfot: Sett bakfra rette og parallelle.

Poter: Brede, godt sluttede med kraftige og sterkt hvelvede tær.

Sporer tolereres såfremt de ikke hindrer bevegelsesforløpet.

Bevegelser:

Harmoniske og lange bevegelser med godt fraspark av

bakbena, ryggen forblir stabil og stram. For- og bakpoter

føres rettlinjet framover.

Pels:

Hårlag:

Korthåret: Tette dekkhår, glatte, tilliggende og grove. Rikelig

med underull. Lårene har moderate bukser, og halen er tett

behåret.

Norsk Kennel Klub 5

Langhåret:

Middels lange, rette dekkhår med rikelig underull.

Ansikt og ører korthåret, over krysset og krysset er pelsen for

det meste noe bølget. Faner på forbena, kraftige bukser på

lårene. Busket hale.

Farge: Hvit grunnfarge med mindre eller større rødbrune flekker til

gjennomgående rødbrun sadel over ryggen og sidene. Brudt

sadel (hvor den hvite farge bryter gjennom) er også korrekt.

Tigret rødbrunt er tillatt. Brungult tolereres. Mørke kanter på

hodets avtegninger er ønskelig. En antydning av sort på

kroppen tolereres.

Avtegninger: Bliss, snutebånd, nakkeflekk, bryst, poter og

halespiss skal være hvite.

Ønskete tegninger: Hvit krage og symmetrisk mørk maske.

Størrelse og vekt:

Mankehøyde: Hannhunder: min. 70 cm, maks. 90 cm

Tisper: min. 65 cm, maks. 80 cm

Hunder som overskrider maksimumshøyden skal ikke bli

trukket i bedømmelsen såfremt helhetsinntrykket virker

harmonisk, og at de oppviser korrekte bevegelser.

Feil:

Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil.

Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er

i relasjon til rasebeskrivelsen.

Feil:

- manglende kjønnspreg

- uharmonisk helhetsinntrykk

- for korte ben i forhold til størrelsen

- sterke rynkedannelser på hode og hals

- for kort eller for lang snute

- utoverhengende lepper over underkjeven

- lett underbitt. Små tenner (spesielt fortenner)

- manglende tenner bortsett fra P1 og M3.

- lyse øyne

- ikke stramme nok øyelokksrender

- svai rygg, karpelend

- overbygget eller sterkt avfallende kryss

- hale som bæres rullet over ryggen

- krumme etter sterkt utoverdreide forben

- steile, hjulbente eller kuhasete bakben

- dårlige bevegelser

- kruset pels

- ufullstendig eller manglende pigmentering av nesebrusk

rundt nesen, av leppene og rundt øyelokkene

- feilaktige brunfarge, f.eks. rødbrunt stenk i det hvite

Diskvalifiserende

feil:

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske

defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres.

-

overbitt, stort underbitt

Norsk Kennel Klub 6

-

fullstendig hvit eller fullstendig rødbrun farge

-

annen farge enn angitt

-

blå øyne, glassøyne

-

ektropium, entropium

-

mankehøyde under minstehøyden

-

skyhet

OBS

Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.

Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.

Norsk Kennel Klub, 11. oktober 2004