1. Mitt liv varer bare 10-15 år. Enhver adskillelse fra 
     deg betyr sorg for meg.Tenk på det før du anskaffer
     meg.

 2. Gi meg tid til å forstå hva du forlanger fra meg og 
      gjør meg tillitsfull - det er hele mitt liv.

 3. Vær ikke sint på meg lenge av gangen, og sperr meg
      ikke inne.

 4. Du har ditt arbeid, din hobby, dine venner  - jeg har
     kun deg.....

 5. Snakk med meg selv om jeg ikke forstår ordene   
     dine, så forstår jeg når stemmen din gjelder 
     meg.

 6. Du skal vite at jeg aldri glemmer hvordan man er
     mot meg.

 7. Før du slår meg, så tenk at jeg med letthet kan
     knuse hånden din, men jeg gjør ikke bruk av makt.

 8. Når du blir irritert på meg fordi du har hastverk, så
     tenk på at jeg kanskje har vondt i magen, lå for
     lenge i solen eller kanskje bare er trett eller lei
     meg.

 9. Ta deg av meg når jeg blir gammel - også du blir
     gammel en dag.

10. Vær alltid hos meg når jeg har det vondt eller
      vanskelig, alt blir lettere fordi jeg har deg!