0 - 14 dager

Den vegative perioden - hjemme hos oppdretter. Valpen reagerer på varme/kulde og lukter. Men er blind og døv.

2 - 3 uker

Overgangsfasen - øyne/ører åpnes, mer bevegelse, begynner å stå. Reagerer på lyder og synsinntrykk.

3 - 7 uker

Pregningsfasen - jaktleker innad i søskenflokken. Blir kjent med resten av flokken (både mennesker og dyr) hos oppdretter. Starter med fast føde.

2 - 3 mnd.

Sosialiseringsfasen - Valpen får nå nytt hjem. Valpens hjerne utvikles ferdig innen 12 ukers alder. Valpen er svært mottagelig for sporutvikling. Følger gjerne etter eier. De siste valpevaksiner gjøres nå (12 ukers alder). Valpen blir kjent med sin nye eier og omgivelser, samt rutiner (liggeplassen, måltider, renslighetstrening og andre vaner innad i familien).

3 - 4 mnd.

Dominansfasen - Valpen er nå i halvt kjønnsmoden alder. Selv om den kan ha økt evne til å utfordre omgivelsene, har den også tendens til økt redsel i denne tiden. Tydelige regler er viktig, kombinert med forståelse og tålmodighet. HUSK: ikke alle valper er like! Behandle valpen etter DIN hunds personlighet. Noen valper kan trenge å få bygget opp selvtillit i denne fasen, mens andre må holdes litt igjen. Det mannlige hormonet Testosteron øker nå hos begge kjønn. Vær bevisst på hvordan du sosialiserer hunden med andre hunder, og hvordan du leker med valpen din.

4 - 7 mnd.

Flokkdannelsesfasen - er en rolig og stabil periode. Dette er en fin tid for innlæring. Valpen vil nå begynne å skille litt tydeligere på hvem den anser som en del av flokken sin, og fremmede. De fleste valper vil begynne å bli husrene i denne perioden.

7 - 10 mnd.

Pubertetsfasen - Fysisk kjønnsmodning. Tisper får gjerne løpetid for første gang nå. Hannhunder kan bli mer krevende og ivrig på å ri på andre hunder og mennesker. Det anbefales at man styrer leken i denne perioden. Også lek med annen hund. Ikke uvanlig at hunden kan begynne å ødelegge/bite på ting eller også bli urenslig igjen i denne perioden. Hannhunder og tisper får økt markeringsbehov. Spesielt tisper i løpetid. Man anbefaler gjerne ikke innlæring i denne perioden. Men heller enkle søksøvelser. Slett ikke uvanlig at man føler å plutselig ha "verdens mest ulydige hund i huset" i fra den ene til den andre dagen. For deretter å plutselig ha hundens fulle oppmerksomhet igjen.

10 - 17 mnd.

Dressurfasen - Rolig, stabil periode.

17 - 22 mnd.

Psykisk kjønnsmodning - dominante hunder kan nå bli en utfordring. Redde/sky hunder kan føles litt ekstreme. For mange er dette den tøffeste perioden å komme igjennom. MEN for de aller fleste av oss, merker vi ikke særlig til denne tiden.

HUSK

Fasene er ikke så presise at vi kan se på klokken og si NÅ er hunden dominant, redd, lettlært etc. Vi må ta individuelle forhåndsregler, og kun ha disse fasene i bakhodet som en mild veiledning for at vi kan forvente perioder med endret adferd. Uten at dette er unormalt.