Treningsmetoder:

Godbit  >føres over hodet (eks. sitt), ned (eks. dekk/ligg), legges i skål 
             (eks. fremadsending).
->Gis når hunden utfører ønsket adferd.
->Ball eller annen leke kan også brukes i stedet for godbit.
->GI godbiten når rompa er nede i bakken (på sitt), når albu er ibakken 
   (på dekk/ligg).
-> HUSK: du får hva du belønner....ikke det du tror du belønner!!

Klikker > Vi observerer en adferd hos hunden og trykker på klikker'n, deretter belønner.
Eks. Hunden rister seg i dusjen     Hunden strekker seg    Hunden står

 


 

 

Når legge på kommando?

  • Gjøres først når hunden bevisst gjentar en adferd slik vi ønsker den.
  • Gjøres når vi forventer at hunden kommer til å gjøre adferden.

Baklengskjeding:

> Vi lærer hunden siste del av en øvelse først. Deretter lærer vi inn nest siste del av en øvelse, og legger på slutten (som hunden allerede har lært). Fordelen med metoden er at hunden gjenkjenner slutten, og vet hva den skal gjøre. Noe som bygger opp motivasjonen hos hunden.
I motsetning til når vi først lærer hunden en del, for deretter å lære den enda en ny del. Som gjør at øvelsen alltid føles vanskeligere og vanskeligere. Noe som igjen kan virke demotiverende.

 


Annen belønning:

Ros (istedet for klikket, sier vi Bra!, flink! Osv.)
Lek (vi løper/inviterer til lek, kaster ball eller lignende).
Oppnå fordeler (eks. hunden oppfatter at eier åpner ytterdøren når den setter seg).
Selvbelønning (eks. Hunden opplever at døren åpner seg når den treffer dørhåndtaket med labben).

 


Straff som treningsmetode:

Sint/truende adferd fra eier, strøm (eks. ved saueavvenning), harde rykk i båndet, etc.

Fordeler: Hunden avskrekkes fra å gjøre uønsket adferd.
              Hunden blir oppmerksom på at dens adferd også kan gi
              negative konsekvenser.

Ulemper: Hunden blir passiv/tør ikke ta initiativ, noe som gjør det
              vanskelig å samarbeide med den. 
              Vi beveger oss inn i hundens forsvarsfunksjon, noe som i
              ytterste konsekvens fører til biting, utagering, og da til
              slutt avliving av hunden.

 


TRENING OG HÅNDTERING AV HUNDEN HANDLER OM
ARLIGHET, TILLIT OG RESPEKT!